kýla stěny břišní - vyšetření vleže

kýla přední stěny břišní – vyšetření vleže při zapojení břišního lisu