kýla stěny břišní - vyšetření vestoje

kýla přední stěny břišní – vyšetření vestoje při zapojení břišního lisu