ZÁKLADNÍ DRUHY KÝLY

Rozlišujeme tyto druhy kýly:

Pravá kýla – vyklenující se orgán je krytý pobřišnicí (tzv. kýlní vak)
Nepravá kýla neboli průtrž – zde pobřišnice chybí, např. u defektu stěny v důsledku úrazu

Vrozená kýla – od narození, vzniká na podkladě vývojové anomálie
Získaná kýla –  během života, např. spolupůsobením zvýšeného nitrobřišního tlaku (kašel, zácpa)

Zevní kýla  – kýla viditelná zvenčí, zvýšený tlak z břicha působí proti oslabenému místu ve stěně  břišní, nejčastější kýla  tříselná ( 79% ), pupeční ( 5% )
Vnitřní kýla – útroby se vsunou do záhybu pobřišnice v dutině břišní, nikoliv navenek, např. brániční kýla

Reponibilní kýla – kýlu lze vpravit zpět do dutiny břišní, zpravidla na počátku vzniku kýly

Nereponibilní kýla – kýlu již nelze vrátit do břicha kvůli značné velikosti kýly, srůstům v kýle nebo při uskřinutí kýly