C

CT , počítačová tomografie – vyšetření využívající rozdílného pohlcování rentgenového záření tkáněmi lidského těla, výsledný obraz má podobu řezu danou částí organismu se zobrazením ev. chorobných procesů , podrobné zobrazovací vyšetření zatěžující rentgenovým zářením ( narozdíl od MRI )