T

TAPPTransAbdominal PraePeritoneal Aproach ( z angl., “ Operační přístup dutinou břišní přes pobřišnici „) , metoda laparoskopické operace tříselné kýly používáná na většině chirurgických pracovišť v ČR, dále také viz. laparoskopie

TEPTotal  ExtraPeritoneal Aproach ( z angl., “ Operační přístup zcela bez otevření pobřišnice“ ), další varianta laparoskopické operace tříselné kýly , zpravidla technicky náročnější a tudíž v tuzemsku méně rozšířená

Tension free – bez napětí ( z angl., ošetření kýly bez tahu, napětí pomocí síťky – viz.mesh )