KÝLA V JIZVĚ

Kýla v jizvě ( hernia incisionalis , hernia in cicatricae , z lat.je v podstatě komplikací břišní operace. Každý řez se hojí jizvou , tím vzniká  oslabené místo ohrožené vytvořením kýly. Riziko této pozdní pooperační komplikace  se udává  v rozmezí 10-12 %  a s každou další ev. reoperací toto procento narůstá .  Pravděpodobnost vzniku kýly v jizvě se zvyšuje pokud hojení po primární operaci probíhalo komplikovaně , např. hnisáním či rozpadem rány. Vždy je na místě operační řešení ,často s použitím síťky. Výjimku tvoří pacienti v celkově závažném stavu a ti , kteří operaci z různých příčin odmítají. V některých případech je technicky obtížné resp. neřešitelné chirurgicky ošetřit extrémně velké kýly.

A. operace otevřená , klasická řezem    

1.  řezem v původní jizvě se defekt přímo uzavře sešitím a překrytím okrajů kýly ,  pouze u malých defektů , vysoké riziko nového vzniku kýly

2. uzavření defektu a  jeho zpěvnění vložením síťky mezi vrstvy stěny břišní obecnědefekty větší než 2-3 cm

B. laparoskopická operace

IPOM –  z malých kožních řezů mimo kýlu (zpravidla v levé polovině břicha ) se  břicho naplní oxidem uhličitým a defekt se překryje síťkou zevnitř dutiny břišní , nevhodné u velmi malých a naopak extremně velkých kýl