OKAMŽITÁ POMOC

V případě uskřinutí kýly vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc !

Nejlépe do 6-ti hodin od vzniku uskřinutí, poté může dojít k nevratnému odúmrtí uskřinutého orgánu !

Mezi projevy uskřinutí kýly patří :

  •  náhle vzniklé bolestivé zduření v místě existující kýly
  •  kýlu nelze vrátit (reponovat) zpět do dutiny břišní
  •  zástava odchodu plynů, stolice, zvracení
  •  horečka , schvácenost, celková nevolnost

Prevence uskřinutí je nejen včasná diagnóza kýly ale zejména včasná operace !