O

Obstipace – zácpa ( z lat.) ,  obtížné a málo časté vyprazňování střev , možný spolupodíl na vzniku kýly