LÉČBA KÝLY

Léčba kýly

Hned na úvod je třeba připomenout, že jedinou správnou a účinnou léčebnou metodou kýly je operace, ať už v celkové narkóze či v místním znecitlivění. Vyjímky k plánované operaci (tzv. kontraindikace) tvoří pouze např. závažně interně nemocní pacienti, lidé trpící pokročilým nádorovým onemocněním či těhotné ženy.

V případě uskřinuté kýly však žádné vyjímky k operaci neplatí!

V připadě pupeční kýly u dětí je velká pravděpodobnost cca 70-80%, že kýla do 3- 4 let věku sama vymizí!

Kýlní pásy doporučujeme v rámci doléčení po operacích velkých kýl, jako náhrada za operaci pouze pokud operovat nelze (viz.výše)
nebo když pacient z různých důvodů operaci odmítá.

OPERACE KÝLY

Klasická, otevřená metoda – v celkové narkoze či místním znecitlivění operatér vede řez přes kůži v místě kýly, ozřejmí defekt ve stěně břišní (tzv. kýlní branku), zkontroluje obsah kýly a defekt buď primárně zašije nebo častěji posílí oslabené místo použitím síťky z umělého materiálu. Síťku si lze představit jako záplatu tvořenou jednotlivými oky kudy prorůstají buňky tvořící novou pevnou tkáň. Průměrně za 90-120 dní se část materiálu tvořící síťku většinou rozpadne, ubývá tím cizorodého materiálu v těle pacienta. Použití síťky podporuje obecně preferovanou zásadu tzv. beznapěťové plastiky kýly (tension free), jelikož při sblížení okrajů defektu jejich prostým sešitím vzniká vždy určité napětí a to může být jedna z hlavních příčin znovuvytvoření kýly (recidiva).

Operace kýly – šetrná laparoskopická metoda

Laparoskopická metoda – zpravidla technicky náročnější varianta operování a pouze v celkové narkoze, pomocí drobných kožních řezů se zavede do břicha kamera a speciálně upravené pracovní nástroje po předchozím naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým, operatér sleduje obraz na monitoru. Obecně se jedná o metodu šetrnější k pacientovi, výsledkem je kratší pobyt v nemocnici, rychlejší rekonvalescence a zejména ženy ocení kosmeticky malé jizvy.

Operace kýly resp. tříselné kýly patří mezi nejčastější výkony prováděné na odděleních všeobecné chirurgie. V ČR vznikají specializovaná kýlní centra zabývající se touto problematikou, lékaři center (herniologové) garantují dodržování standartních postupů v léčbě kýl, prosazují nejnovějších poznatky medicíny v oblasti chirurgického řešení kýly a využívají moderní materiály spolu se špičkovou technikou. V praxi to pro pacienta znamená zkušeného operatéra, velký výběr moderních operačních postupů a materiálů, často v režimu krátkodobého pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Kde operovat kýlu?

Každopádně je vhodné zjistit si maximum dostupných informací ve svém okolí či na internetu – stále platí, že doporučení spokojených pacientů je nejlepší vizitkou každého pracoviště!