I

Incize – naříznutí, řez  (z lat. incisio )

Incizionální – v řezu, v jizvě  (z lat., např. hernia incisionalis – kýla v jizvě)

Inguina –  tříslo , slabina  (z lat.)

Inguinalis – tříselný  (z lat., např. hernia inguinalis – kýla tříselná )

Inkarcerace – uskřinutí ( z lat. , např. h. inguinalis incarcerrata – uskřinutá  tř.kýla )

IPOM – IntraPeritoneal Onlay Mesh  (z angl. – doslova: “ Do dutiny břišní vložená síťka“) , laparoskopická     metoda  ošetření kýly stěny břišní