L

Laparoskopie – operační technika v dutině břišní, pomocí drobných kožních řezů zavedení kamery se zdrojem světla a pracovních nástrojů po předchozím naplnění dutiny břišní oxidem uhličitým, operatér sleduje obraz na monitoru a operuje nástroji , které ovládá mimo dutinu břišní

  • výhody: obecně šetrnější k pacientovi , kratší pobyt v nemocnici , rychlá rekonvalescence,kosmeticky malé jizvy
  • nevýhody: nutnost celkové anestesie, riziko poranění orgánů břicha nástroji, technická náročnost operace

Lepidlo  –  využití k fixaci sítěk  odpadá nutnost mechanického upevnění záplaty a tím se redukuje vznik pooperační bolestivosti , vyrobeno z materiálů přirozených pro lidský organismus , princip sekundového lepidla – účinek  v sekundách či minutách

Lichtenstein , Irving L. Dr.americký chirurg , průkopník použití síťky při otevřené operaci tříselné kýly (tuto „beznapěťovou“ metodu poprvé publikoval v roce 1964)