ODKLÁDÁNÍ LÉČBY

Nemocný s kýlou často chybně odkládá operační řešení ! Kýlu považuje zpravidla pouze za kosmetický  problém, kýla poté může narůstat do značných rozměrů , hůře se operuje , vyžaduje delší pobyt v nemocnici resp. celkovou rekonvalescenci a v krajním případě může dojít i k uskřinutí kýly. Řešením je včasná plánovaná operace na erudovaném chirurgickém pracovišti.

Neodkládejte operaci, buďte k sobě zodpovědní !!!